جهت شرکت در مسابقات المپیاد فیزیک بهتر است از کلاس هشتم دانش‌آموزان مستعد و علاقمند شروع به برنامه‌ریزی و مطالعه نمایند. برگرفته شده از 1fizikdan.blog.ir

 مرحله‌ صفر

فیزیک مفهومی هیوئیت

فیزیک مفهومی|ویرایش 10|پل هیوئیت|انگلیسی|26 میگ

حل تمرین و مسائل فیزیک مفهومی|ویرایش 10|انگلیسی|25 میگ

کتاب کار فیزیک مفهومی هیوئیت

انگلیسی|57 میگ

 

چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم؟ ایپشتین

دانلود | 2002 | 24 میگ| 585 صفحه

 

نمایش هیجان‌انگیز فیزیک واکر

 

 

مرحله‌ اول

 

 

مکانیک

مبانی فیزیک جلد 1 هالیدی

مبانی فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش10|31 مگ|pdf

حل المسائل فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش 10|24 مگ|pdf

الکترومغناطیس

مبانی فیزیک جلد 3 هالیدی

مبانی فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش10|31 مگ|pdf

حل المسائل فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش 10|24 مگ|pdf

فشار و گرما

مبانی فیزیک جلد 2 هالیدی

مبانی فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش10|31 مگ|pdf

حل المسائل فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش 10|24 مگ|pdf

نور و فیزیک نوین

مبانی فیزیک جلد 4 هالیدی

مبانی فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش10|31 مگ|pdf

حل المسائل فیزیک|هالیدی|انگلیسی|ویرایش 10|24 مگ|pdf

ریاضیات

ریاضیات توماس |ویرایش12 |22 میگ|2010|DJVU

حل المسائل توماس 12 | از فصل 1 تا 11  | 28 میگ

حل المسائل توماس 12 |از فصل 10 تا 16 | 12 میگ

نجوم

مبانی نجوم|سیدز|انگلیسی|ویرایش 11|71 مگ

حل مساله

دانلود - کتاب مسائل فیزیک عمومی ایرودف- 8 میگ- pdf

دانلود- جلد 1- حل المسائل مسائل فیزیک عمومی ایرودف- 7 میگ- djvu

دانلود- جلد 2- حل المسائل مسائل فیزیک عمومی ایرودف- 6 میگ- djvu

-------------------------------------------

مورین|انگلیسی|6 میگ

-------------------------------------------

پرسش و پاسخ در فیزیک دبیرستان|تاراسو|انگلیسی|4 میگ

-------------------------------------------

تمرین‌ها و مسائل دوره‌ی درسی فیزیک|بوخوتسف|5 میگ|انگلیسی|PDF

-------------------------------------------

مسابقات فیزیک انجمن فیزیکدانان کانادا|انگلیسی|9 میگ|200 صفحه

-------------------------------------------

12 شماره|مجله فیزیک فور یو|2015|61 مگ|pdf

--------------------------------------------

 

 

 

 

مرحله‌ دوم

مکانیک

 

کتاب آشنایی با مکانیک | ویرایش 1|22 میگ|2010|570 صفحه|پی دی اف

حل المسائل مکانیک کلپنر| ویرایش 1| 4 میگ| 162 صفحه|2010| پی دی اف

مکانیک|کلپنر و کلنکو|ویرایش 2|5 میگ

حل المسائل مکانیک نوشته‌ی کلپنر|ویرایش 2|6 میگ

 

حل مساله

اپتیتود (برگزیده‌ی مسائل المپیاد فیزیک روسیه) 

200 مساله گیج کننده فیزیک|رایلی و ...|13 میگ

 

 مرحله‌ سوم 

مکانیک

آشنایی با مکانیک کلاسیک|مورین|انگلیسی|ویرایش 1|6 مگ

نور 

 اپتیک| هشت|انگلیسی|ویرایش 4 |فرمت Djvu | حجم 32 مگابایت| 2002

دانلود حل المسائل اپتیک هشت| 105 صفحه| 12 مگابایت| 2002

الکترومغناطیس

الکترودینامیک |گریفیتس| ویرایش 4|58 میگ

حل المسائل الکترودینامیک گریفیتس|ویرایش 4| 13 میگ

حل مساله

مسابقات فیزیک بوستون آمریکا|انگلیسی|7 میگ|120 صفحه

المپیاد جهانی فیزیک|انگلیسی|44 مگ

 

برگرفته شده از 1fizikdan.blog.ir